Sotkamon Nuorisoseura ry. on vuodesta 1994 alkaen palkinnut valitsemansa henkilön Jaakon Puukolla. Jaakon Puukon myöntämisen ehdot ovat kunniapuheenjohtaja Jaakko Olavi Sorvarin (1924-1994)

käsialaa.

J.O, kuten häntä Sotkamossa kutsuttiin määräsi tunnustuksen myöntämisen reunaehdoiksi miehen työn Sotkamon ja Kainuun hyväksi sekä myönteisen suhtautumisen Nuorisoseuran toimintaan ja yhteistyön Nuorisoseuran kanssa.

Sotkamon Nuorisoseura ry:n hallitus on päättänyt myöntää 27. Jaakon Puukon Naapurinvaaran Kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Hannu Koskelle.

Tunnustus luovutettiin Nuorisoseuran syysvuosikokouksessa 28. marraskuuta Naapurinvaaran Huvikeskuksessa.

Hannu Kosken todettiin työskennelleen kyläyhdistyksen puheenjohtajana Naapurinvaaran tunnetuksi tekemisessä ja tehneen yhteistyötä Sotkamon Nuorisoseuran kanssa muun muassa maisemanhoitoon liittyvien tilaisuuksien järjestämisessä.

Nuorisoseuran hallituksen mielestä Hannu Kosken ja hänen johtamansa yhdistyksen toiminnasta on suuri mainehyöty Naapurinvaaran Huvikeskukselle, Sotkamolle ja Kainuulle.

 Hannu Koski oli saamastaan tunnustuksesta yllättynyt

”Kuten Anneli Jäätteenmäki aikoinaan sanoi, tämä tuli minulle täytenä yllätyksenä. Toisin kuin  Naapurinvaaran valinta vuoden kainuulaiseksi kyläksi ei tullut yllätyksenä. Yllätys olisi ollut, jos ei olisi valittu.”

Kärsämäellä syntynyt Hannu Koski (71) on asunut 31 vuotta Naapurinvaaran Osmolassa. Hannun vaimon Kirsin kotitaloon muutto tapahtui Hannun aloittaessa 1990 Sotkamon kunnan hallintojohtajana.  Ennen Sotkamoon tuloaan Hannu Koski oli ollut Kajaanin maalaiskunnassa ja Kajaanin kaupungissa suunnittelusihteerinä ja apulaiskaupunginsihteerinä.

Oltuaan kuusi vuotta Sotkamon kunnan palveluksessa Hannu  Koski siirtyi Pelastusopistoon vanhemmaksi opettajaksi.

Kyläyhdistyksen puheenjohtajana Hannu Koski on ollut 20 vuotta.

Näiden vuosien aikana Naapurinvaara on saanut kolme tunnustusta.  Naapurinvaara on nyt valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) ja valtakunnallinen maisemanhoitoalue.

”Valtakunnallisia maisemanhoitoalueita on Suomessa viisi. Maisema-alueita 156 ja kulttuuriympäristöjä toista tuhatta. Naapurinvaara yksi näistä jokaisesta. Kaikissa kolmessa olemme mukana ja neljäs on tämä Suomen paras tanssipaikka, Hannu Koski sanaili sunnuntaina Naapurinvaaran Huvikeskuksessa.

Hannu Koski kertoi viime vuosina olleen pääpainon olleen maisemanhoidossa ja vieraslajien torjunnassa.

” Maisemanhoito ja vieraslajien torjunta on tärkeää, koska haluan, että Naapurinvaaran arvokas perinnemaisema säilyy myös tuleville sukupolville. Samalla turvaamme luonnon monimuotoisuuden säilymistä.”
Hannu Kosken mukaan ihmisen toiminnan myötä luontoon levinneet vieraslajit on hävitettävä, koska vieraslajit syrjäyttävät alkuperäiset perinnekasvit. Vieraslajit ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle.
Vaikka toiminnan pääpaino on viime vuosina ollut maisemanhoito ja vieraslajien torjunta, on vuosien saatossa Naapurinvaaralla tehty paljon muutakin.

”Venesatama on rakennettu kahteen kertaan, Lepikon lenkkiä on kunnostettu ja opasteita uusittu. Ilman kyläyhdistyksen aktiivista toimintaa nämäkään hankkeet eivät olisi toteutuneet.”
Vaikka paljon on saatu aikaan, on vielä toteutumattomia hankkeita.
”Kevyen liikenteen väylän rakentamisesta on tehty lukuisia esityksiä. Toivottavasti kevyen liikenteen väylä toteutuu lähivuosina. Ensin Naapurinvaarantien risteykseen ja sitten Naapurinvaaran huvikeskuksen liittymään. Pitkällä tähtäimellä kevyen liikenteen väylä pitäisi ulottaa Pohjavaaran kautta Kajaaniin. Pekkiläntien, Vaarantien ja Naapurinvaarantien kunnostus olisi myös välttämätön.
Työtä riittää vesakoiden raivaamisessa vielä.

”Vesakoiden raivaaminen tuo elintilaa muille kasveille; kasvusto ja eliöstö monipuolistuvat ja sitä kautta pölyttäjät lisääntyvät.”

Sotkamon Nuorisoseuran syysvuosikokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2022-23 Maija Granqvist.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet Janne Malinen, Veli-Pekka Tonteri, Mervi Piipponen, Anni Kemppainen, Ritva Kämäräinen ja Marja Määttä valittiin uudelleen.


 

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä